Ngày: Tháng Chín 23, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 27.9.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14.
  3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 5-8.
  5. Thể loại: Kịch 5 phút.