Ngày: Tháng Mười 27, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.11.2020

in NAM GIỚI on 27 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 01.11.2020.

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3.
  3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.