Ngày: Tháng Mười Một 9, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

in THANH NIÊN on 9 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 15.11.2020.

  1. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:20-34.
  3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1 Cô-rinh-tô 15:20).
  4. Đố Kinh Thánh: Phi-lê-môn.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.