Ngày: Tháng Năm 17, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 23.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 23.05.2021

in THANH NIÊN on 17 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 23.05.2021 ( Lễ Ngũ Tuần ).

  1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công-vụ 1:1-8; 2:1-4.
  3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 26-30.
  5. Thể loại: Chia sẻ.