Ngày: Tháng Năm 30, 2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.06.2022

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 05.6.2022 (Lễ Ngũ Tuần).

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 19:2,6; Rô-ma 8:16,23,26; 1Cô 12.
 3. Câu gốc: Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.06.2022

in NAM GIỚI on 30 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 05.06.2022

(Lễ Ngũ Tuần / CN Truyền giáo).

 1. Đề tài: 9 NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:18-20, Công vụ 1:8; 8:26-40.
 3. Câu gốc: Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:18-20).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 1- 4.
 5. Thể loại: Huấn luyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.06.2022

in THANH NIÊN on 30 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 05.06.2022 (LỄ NGŨ TUẦN)

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 1:15; 41-45; 67-79; 2:25-32; Công Vụ 2:11; 10:45-46; 4:8-12; 31; 13:4-12.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ Đề.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.