Ngày: Tháng Năm 23, 2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

in THANH NIÊN on 23 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 28.05.2023

  1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13.
  3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh thánh.