Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 07.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 07.02.2021

in Chưa được phân loại, NAM GIỚI on 1 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 07.02.2021

 1. Đề tài: NGƯỜI THỨC CANH TRUNG TÍN.
 2. Kinh Thánh: Mat 24:36-51, Ê-sai 62:1-12; Êph 6:10-20.
 3. Câu gốc: Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 9-12.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

in NAM GIỚI on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2011.

 1. Đề tài: THỨC CANH VÀ CẦU NGUYỆN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:35-48.
 3. Câu gốc: Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở” (Lu-ca 12:35-36).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 5-8.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ NHỮNG THỬ NGHIỆM.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20; 1Phi-e-rơ 5:8-11.
 3. Câu gốc:Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1Cô-rinh-tô 10:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 21-24.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

 1. Đề tài: HÃY THỨC CANH.
 2. Kinh Thánh: Mác 14:37-38; Châm ngôn 8:34.
 3. Câu gốc: “Chúa Giê-xu phán: ‘Điều Ta nói với các ngươi Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!’” (Mác 13:37).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.12.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 13.12.2020.

 1. Đề tài: CON TRỜI GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:1,10,14; Lu-ca 2:1-21.
 3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
 4. Đố Kinh Thánh: (không đố Kinh Thánh).
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ NGÃ LÒNG.
 2. Kinh Thánh: 1Các vua 19:1-14; Hê-bơ-rơ 12:1-5.
 3. Câu gốc: “Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 5-8.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.