Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

in NAM GIỚI on 3 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 01.03.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC.
 2. Kinh Thánh: Gióp 21.
 3. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 23:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 48-50.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

in NAM GIỚI on 17 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 23.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1Cô-rinh-tô 6:19-20.
 3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1Cô-rinh-tô 6:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 45-47.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
 3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 37-40.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
 2. Kinh Thánh: Êph 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1Cô-rinh-tô 15:9-10.
 3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 41-44.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02.2020

in NAM GIỚI on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). 
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Thánh nhạc Truyền giảng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
 3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 33-36.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8). 
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 29-32.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 5.01.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC VÌ LÀM CON CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-50; Ma-thi-ơ 21:29-30.
 3. Câu gốc: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 25-28.
 5. Thể loại: Chia sẻ.