Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

in THANH NIÊN on 12 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: NIỀM TIN CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:1-19.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh…” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 119.
 3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi-thiên 119:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê.
 5. Thể loại: Kịch 5’.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
 3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Các tấm gương đức tin của những người trẻ trong Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:9-13.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 30.08.2020.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG TỐI THƯỢNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:4-7.
 3. Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

in THANH NIÊN on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ CỦA MỌI ÂN TỨ.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:28-13:3.
 3. Câu gốc: “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 13:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 4-6.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-30.
 3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.