Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

in THANH NIÊN on 9 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 15.11.2020.

 1. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:20-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1 Cô-rinh-tô 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Phi-lê-môn.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

in THANH NIÊN on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 25.10.2020

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
 3. Câu gốc: “Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

in THANH NIÊN on 12 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: NIỀM TIN CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:1-19.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh…” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 119.
 3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi-thiên 119:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê.
 5. Thể loại: Kịch 5’.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
 3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Các tấm gương đức tin của những người trẻ trong Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:9-13.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.