Thẻ: Chúa đã sống lại

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

in THANH NIÊN on 12 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

  1. Đề tài: NIỀM TIN CỦA SỰ SỐNG LẠI.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:1-19.
  3. Câu gốc: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh…” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh.