Thẻ: Chúa Giê-xu đăng quang vào Giê-ru-sa-lem

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

in THANH NIÊN on 22 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 28.03.2021

  1. Đề tài: CHÚA GIÊXU ĐĂNG QUANG VÀO GIÊRUSALEM.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11.
  3. Câu gốc: “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 20-22.
  5. Thể loại: Chia sẻ.