Thẻ: Có Chúa Phục Sinh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ  PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.04.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020

  1. Đề tài: LỄ PHỤC SINH.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 6:3-11; Giăng 12:24; 1Côr 15:19-20.
  3. Câu gốc: “…Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Côr 15:20).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Chia sẻ.