Thẻ: con của người nữ tự do

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 4.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 4.8.2019

in THANH NIÊN on 2 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 4.8.2019.

  1. Đề tài: TRỞ NÊN CON CÁI CỦA SỰ TỰ DO.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:21-31.
  3. Câu gốc: “Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ” . (Ga-la-ti 4:31).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 41-44.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.