Thẻ: Giáng sinh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.12.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 13.12.2020.

  1. Đề tài: CON TRỜI GIÁNG SINH.
  2. Kinh Thánh: Giăng 1:1,10,14; Lu-ca 2:1-21.
  3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
  4. Đố Kinh Thánh: (không đố Kinh Thánh).
  5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

in THANH NIÊN on 16 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 22.12.2019.

  1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38.
  3. Câu gốc: “Người… ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về Con Trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:38).
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-la-chi 1-4.
  5. Thể loại: Tổng dợt Giáng sinh.