Thẻ: Hầu việc Chúa vì yêu mến Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
  3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 37-40.
  5. Thể loại: Thảo luận.