Thẻ: Hãy thức canh và cầu nguyện

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

  1. Đề tài: HÃY THỨC CANH.
  2. Kinh Thánh: Mác 14:37-38; Châm ngôn 8:34.
  3. Câu gốc: “Chúa Giê-xu phán: ‘Điều Ta nói với các ngươi Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!’” (Mác 13:37).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 17-20.
  5. Thể loại: Chia sẻ.