Thẻ: Hội thánh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.18.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.18.8.2019

in THANH NIÊN on 18 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 18.8.2019.

  1. Đề tài: ĐỨNG VỮNG TRONG SỰ TỰ DO.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-11; 5:1.
  3. Câu gốc: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1-6.
  5. Thể loại: Hướng dẫn Học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.18.08.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.18.08.2019

in NAM GIỚI on 18 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 18.08.2019.

  1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG HỘI THÁNH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:12-30.
  3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1Cô-rinh-tô 12:27).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Giăng 1-3.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.