Thẻ: Làm điều lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.12.2109

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.12.2109

in THANH NIÊN on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 01.12.2019.

  1. Đề tài: SỐNG HÒA BÌNH.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:19-22; Rô-ma 12:17-21.
  3. Câu gốc: “Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12b).
  4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 1-5.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.