Thẻ: Lời mời của Đức Chúa Trời

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 31.05.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020 (Lễ Ngũ Tuần).

  1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
  3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 02.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 02.02.2020

in PHỤ NỮ on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

  1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
  3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.