Thẻ: Người thức canh trung tín

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 07.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 07.02.2021

in Chưa được phân loại, NAM GIỚI on 1 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 07.02.2021

  1. Đề tài: NGƯỜI THỨC CANH TRUNG TÍN.
  2. Kinh Thánh: Mat 24:36-51, Ê-sai 62:1-12; Êph 6:10-20.
  3. Câu gốc: Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 9-12.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.