Thẻ: sống yêu thương

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 5.01.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC VÌ LÀM CON CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-50; Ma-thi-ơ 21:29-30.
  3. Câu gốc: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 25-28.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.06.10.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

  1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
  3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải 13-16.
  5. Thể loại: Kể chuyện hoặc thoại.