Thẻ: Tôn Đấng Christ làm thánh trong lòng mình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.11.2019

in THANH NIÊN on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 17.11.2019.

  1. Đề tài: TÔN THỜ CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:20a; Ê-phê-sô 5:5-11.
  3. Câu gốc: “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (1Phi-e-rơ 3:15a).
  4. Đố Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1-3.
  5. Thể loại: Ca nhạc thánh.