Thẻ: Xuân An Bình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.01.2022

in THANH NIÊN on 1 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 02.01.2022

  1. Đề tài: XUÂN AN BÌNH.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
  3. Câu gốc: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài” (Thi Thiên 91:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 5.01.2019

in THANH NIÊN on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020

  1. Đề tài: XUÂN AN BÌNH.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
  3. Câu gốc: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài” (Thi 91:2). 
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6-11.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ – Bài ca mới.