Thẻ: Xuân bên Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 01.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 01.01.2022

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Mười Hai, 2022

Chúa nhật 01/01/2023 (Tết Dương Lịch)

  1. Đề tài: XUÂN BÊN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 146.
  3. Câu gốc: “Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời. Nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu” (Thi Thiên 146:2 – BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: Gióp 31-33.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ – Bài hát mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 01.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 01.01.2022

in THANH NIÊN on 27 Tháng Mười Hai, 2022

Chúa nhật 01.01.2023.

  1. Đề tài: XUÂN BÊN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 9.
  3. Câu gốc: “Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài” (Thi-thiên 9:1-2)
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 03.01.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

1. Đề tài: XUÂN BÊN CHÚA.

2. Kinh Thánh: Ê-sai 25.

3. Câu gốc: “Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời.” (Thi thiên 44:8).

4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 13-15.

5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ – Bài ca mới.