Thẻ: Xuân phước hạnh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.02.2021

in THANH NIÊN on 10 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 14.02.2021.

  1. Đề tài: XUÂN PHƯỚC HẠNH (Tết Tân Sửu).
  2. Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6.
  3. Câu gốc: “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết” (Ê-sai 12:5).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn, Ca ngợi, và Đố Kinh Thánh.