Thẻ: Ý nghĩa của quà giáng sinh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.12.2020

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 13.12.2020.

  1. Đề tài: Ý NGHĨA CỦA QUÀ GIÁNG SINH.
  2. Kinh Thánh: Ê-sai 7:14.
  3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Suy niệm về sự Giáng sinh.