Ngày: Tháng Một 6, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

  1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 16:1-11.
  3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8). 
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 29-32.
  5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.01.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ TRANG PHỤC.
  2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3:7,21; Ma-thi-ơ 6:30-33; 1Phi-e-rơ 3:3.
  3. Câu gốc: “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt…” (1Phi-e-rơ 3:3).
  4. Đố Kinh Thánh: . Ma-thi-ơ 12-16.
  5. Thể loại: Chia sẻ.