Thẻ: Đơn giản

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.2.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.2.2020

in THANH NIÊN on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020

  1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VIỆC ĂN UỐNG.
  2. Kinh Thánh: Truyền Đạo 2:24; 9:7-8, Ga-la-ti 5:19-21.
  3. Câu gốc: “Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét” (Rô-ma 13:13b). 
  4. Đố Kinh Thánh: Mác 1-5.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.01.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ TRANG PHỤC.
  2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3:7,21; Ma-thi-ơ 6:30-33; 1Phi-e-rơ 3:3.
  3. Câu gốc: “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt…” (1Phi-e-rơ 3:3).
  4. Đố Kinh Thánh: . Ma-thi-ơ 12-16.
  5. Thể loại: Chia sẻ.