Ngày: Tháng Tám 11, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

  1. Đề tài: MỘT SỰ CỨU CHUỘC VINH DIỆU.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14.
  3. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-3.
  5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

  1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-30.
  3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
  4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 1-3.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.