Thẻ: Ân tứ trong sự gây dựng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

  1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-30.
  3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
  4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 1-3.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.