Ngày: Tháng Chín 1, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CẦU THAY.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:19-20; 2Ti-mô-thê 2:1-4.
  3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 29-32.
  5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

  1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:9-13.
  3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1-6.
  5. Thể loại: Thuyết trình.