Thẻ: sự trông cậy

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

  1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:9-13.
  3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1-6.
  5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.08.09.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.08.09.2019

in NAM GIỚI on 3 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 08.09.2019.

  1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 13:9-13.
  3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải huyền 1-4.
  5. Thể loại: Thuyết trình.