Ngày: Tháng Chín 14, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 20.09.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020.

  1. Đề tài: XÂY DỰNG MỘT NHÂN LOẠI MỚI.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22.
  3. Câu gốc: “Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-15.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020

  1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
  3. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-4.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.