Ngày: Tháng Mười Một 16, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 22.11.2020.

  1. Đề tài: GÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21 – 6:9.
  3. Câu gốc: “Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 1-3.
  5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 22.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 22.11.2020

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Một, 2020

  Chúa nhật 22.11.2020.

  1. Đề tài: LỜI KHUYẾN KHÍCH HẦU VIỆC CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Mat 19:27-30; 2Ti-mô-thê 4:6-8; Khải 22:12.
  3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1Cô-rinh-tô 15:58).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 32-34.
  5. Thể loại: Chia sẻ.