Thẻ: Gây dựng gia đình Cơ Đốc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 22.11.2020.

  1. Đề tài: GÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21 – 6:9.
  3. Câu gốc: “Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 1-3.
  5. Thể loại: Thảo luận.