Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.12.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.12.2023

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Mười Hai, 2023

Chúa nhật 17.12.2023.

 1. Đề tài: KÍNH TRỌNG LẪN NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 5:1-6; 6:2.
 3. Câu gốc: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3 – BTTHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 120-126.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.12.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.12.2023

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Hai, 2023

Chúa nhật 10.12.2023

 1. Đề tài: NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 10:23-33.
 3. Câu gốc: “Đừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2 – BTTHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 117-119.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.11.2023

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 19.11.2023.

 1. Đề tài: LÒNG THƯƠNG XÓT.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:18-38.
 3. Câu gốc: “Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 107-109.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 (CN TRUNG TRÁNG NIÊN)

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 54.
 3. Câu gốc: “Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay, Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy” (Ê-sai 54:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 104-106.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.11.2023

in PHỤ NỮ on 3 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 05.11.2023

 1. Đề tài: ẨN DỤ LÚA MÌ VÀ CỎ LÙNG
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-20, 36-43.
 3. Câu gốc: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì thu trữ vào kho của ta” (Mat 13:30 – BHĐ)
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 101-103.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.10.2023

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 29.10.2023 (CN Cải chánh)

 1. Đề tài: 506 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17, Cô-lô-se 1:14, Ma-thi-ơ 16:18.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 98-100.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.