Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.08.2020

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 8.
 3. Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” (Thi thiên 8:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 4-6.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: MỘT SỰ CỨU CHUỘC VINH DIỆU.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14.
 3. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-3.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.08.2020

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

 1. Đề tài: LÀM GƯƠNG TỐT CHO NHAU.
 2. Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3.
 3. Câu gốc: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Ti-mô-thê 3:14-15).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 34-36.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƠM BÔNG KẾT TRÁI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-26.
 3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 28-30.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƯỢC BUÔNG THA ĐỂ TĂNG TRƯỞNG.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-31.
 3. Câu gốc: “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-27.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1 – 4:7.
 3. Câu gốc: “Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công! Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?” (Ga-la-ti 3:4-5).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 19-21.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 28.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 28.06.2020

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 28.06.2020.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 109 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 15:17-21.
 3. Câu gốc: “Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập trên nền người khác” (Rô-ma 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 16-18.
 5. Thể loại: Tìm hiểu và giải đáp.