Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 31.05.2020

in Chưa được phân loại, PHỤ NỮ on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

 1. Đề tài: ĐƯỢC GIẢI PHÓNG KHỎI NÔ LỆ TỘI LỖI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:1-2:21.
 3. Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 1:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 03.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 03.05.2020

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 03.05.2020.

 1. Đề tài: TỪ ĐỐI KHÁNG ĐẾN TRƯỞNG THÀNH.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 13:1-13.
 3. Câu gốc: “Vậy, nên khi vắng mặt, tôi viết những điều nầy, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chớ không phải để hủy diệt” (2Côr 13:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 22-24.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ 26.04.2020

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020.

 1. Đề tài: TỪ MIỄN CƯỠNG ĐẾN VUI MỪNG DÂNG HIẾN.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 9:1-15.
 3. Câu gốc: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2Cô-rinh-tô 9:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 19-21.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 19.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 19.04.2020

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 19.04.2020.

 1. Đề tài: TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 4:1-18.
 3. Câu gốc: “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không chết mất” (2Côr 4:8-9).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 16-18.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 12.04.2020

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020 (Lễ Phục sinh).

 1. Đề tài: HY VỌNG VỮNG BỀN.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:1-58.
 3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Nhưng trong A-đam, mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại” (1Cô-rinh-tô 15:20,22).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 10-12.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 05.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 05.04.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 05.04.2020.

 1. Đề tài: TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN AN VUI.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 1:2:17.
 3. Câu gốc: “Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề. Mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em ưu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy” (2Cô-rinh-tô 2:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 13-15.
 5. Thể loại: Thảo Luận.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 29.03.2020

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020 (Lễ Thương Khó).

 1. Đề tài: THEO CHÚA PHẢI CHÂN THẬT.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16, 20-25, 47-50; 27:1-5.
 3. Câu gốc: “Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói (Ma-thi-ơ 26:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 7-9.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.