Chuyên mục: TÔN VINH CHÚA

Nhạc: Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

Nhạc: Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”209″]

Nhạc: Nương Mình Trong Chúa

Nhạc: Nương Mình Trong Chúa

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”208″]

Nhạc: Ngài Vực Tôi

Nhạc: Ngài Vực Tôi

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”207″]

Nhạc: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Nhạc: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”206″]

Nhạc: Giê-Xu Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Nhạc: Giê-Xu Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”205″]

Nhạc: Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca

Nhạc: Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”204″]

Nhạc: Giê-Xu Đang Hằng Yêu Thương Tôi

Nhạc: Giê-Xu Đang Hằng Yêu Thương Tôi

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”203″]

Nhạc: Chúa Dấu Tôi

Nhạc: Chúa Dấu Tôi

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”202″]

Nhạc: Vầng Đá Muôn Đời

Nhạc: Vầng Đá Muôn Đời

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”201″]

Nhạc: Còn Nếu Dân Gọi Bằng Danh Ta

Nhạc: Còn Nếu Dân Gọi Bằng Danh Ta

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”200″]