Chuyên mục: TÔN VINH CHÚA

Nhạc: Tình Yêu Bền Vững

Nhạc: Tình Yêu Bền Vững

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”199″]

Nhạc: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Nhạc: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”198″]

Nhạc: Tình Yêu Chúa

Nhạc: Tình Yêu Chúa

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”197″]

Nhạc: Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Nhạc: Vì Sao Tôi Ca Ngợi

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”196″]

Nhạc: Cha Yêu Thương

Nhạc: Cha Yêu Thương

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”195″]

Nhạc: Tình Chúa Vĩnh Hằng

Nhạc: Tình Chúa Vĩnh Hằng

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”194″]

Nhạc: Hát Xướng Thờ Phượng

Nhạc: Hát Xướng Thờ Phượng

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”193″]

Nhạc: Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

Nhạc: Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”192″]

Nhạc: Ta Bước Lên Siôn

Nhạc: Ta Bước Lên Siôn

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”191″]

Nhạc: Thỏa Vui Trong Chúa

Nhạc: Thỏa Vui Trong Chúa

in TÔN VINH CHÚA on 9 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”190″]