Thẻ: Áp dụng kỷ luật để phục hồi

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

  1. Đề tài: MẶT THẬT CỦA SỰ HIỆP MỘT.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 5:1-13.
  3. Câu gốc: “Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật” (1Cô-rinh-tô 5:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 29-31.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.