Thẻ: học Kinh thánh nhóm

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.08.2021

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

 1. Đề tài: NÂNG ĐỠ TINH THẦN.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-13.
 3. Câu gốc: “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó” (1Tê 3:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 19-21.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.07.2021

in THANH NIÊN on 13 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 18.07.2021.

 1. Đề tài: BẮT ĐẦU CÔNG TÁC CHÚA GỌI
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 1:10-18
 3. Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 46-50.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: MẶT THẬT CỦA SỰ HIỆP MỘT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 5:1-13.
 3. Câu gốc: “Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật” (1Cô-rinh-tô 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 29-31.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
 3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 33-36.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.07.2019

 1. Đề tài: TÔN TRỌNG LỄ TIỆC THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:17-34.
 3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1Cô-rinh-tô 11:29).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1-3.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.