Thẻ: Bắt đầu công tác Chúa gọi

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.07.2021

in NAM GIỚI on 16 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 18.07.2021

  1. Đề tài: BẮT ĐẦU CÔNG TÁC CHÚA GỌI.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 1:10 -18.
  3. Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 4-6.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.07.2021

in THANH NIÊN on 13 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 18.07.2021.

  1. Đề tài: BẮT ĐẦU CÔNG TÁC CHÚA GỌI
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 1:10-18
  3. Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 46-50.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.