Thẻ: Cầu nguyện cho đất nước

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020 (CN Trung Tráng Niên Tin Lành).

  1. Đề tài: CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC.
  2. Kinh Thánh: 2 Sử ký 7:14.
  3. Câu gốc: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời” (Ma-thi-ơ 16:19).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 28-30.
  5. Thể loại: Nêu nan đề, cầu nguyện.