Thẻ: Chúa phục sinh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

in NAM GIỚI on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (KN Chúa phục sinh)

  1. Đề tài: CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA PHỤC SINH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:14-22, 47-53; 23:1-23; 24:1-12.
  3. Câu gốc: Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm” (Ma-thi-ơ 28:6).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 17-20.
  5. Thể loại: Kịch.