Ngày: Tháng Ba 29, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

in NAM GIỚI on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (KN Chúa phục sinh)

  1. Đề tài: CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA PHỤC SINH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:14-22, 47-53; 23:1-23; 24:1-12.
  3. Câu gốc: Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm” (Ma-thi-ơ 28:6).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 17-20.
  5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.04.04.2021

in THANH NIÊN on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (Kỷ niệm Chúa Phục sinh).

  1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
  2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
  3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công-vụ 13:30).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Thuyết Trình.