Thẻ: Chuyến đi làm thay đổi thế giới

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.04.04.2021

in THANH NIÊN on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (Kỷ niệm Chúa Phục sinh).

  1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
  2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
  3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công-vụ 13:30).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Thuyết Trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục sinh).

  1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
  2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
  3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công vụ 13:30).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất 17-20.
  5. Thể loại: Thuyết Trình.