Thẻ: Đáp ứng lời Chúa gọi

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.07.2020

in NAM GIỚI on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

  1. Đề tài: LỜI KÊU GỌI HẦU VIỆC CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Phục truyền 6:13; Giô-suê 24:14-15; Mác 1:17-20; 3:13-19; 5:19-20; 8:34; Công vụ 1:8; 8:4-5.
  3. Câu gốc: “Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 21-24.
  5. Thể loại: Chia sẻ.