Thẻ: Đời sống theo xác thịt hay thuộc linh?

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 14.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 14.03.2021

in NAM GIỚI on 8 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 14.03.2021

  1. Đề tài: ĐỜI SỐNG THEO XÁC THỊT HAY THUỘC LINH?
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:54-62; Giăng 21:15-18; Công 4:8-13.
  3. Câu gốc: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 5-8.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.