Ngày: Tháng Ba 8, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 14.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 14.03.2021

in NAM GIỚI on 8 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 14.03.2021

  1. Đề tài: ĐỜI SỐNG THEO XÁC THỊT HAY THUỘC LINH?
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:54-62; Giăng 21:15-18; Công 4:8-13.
  3. Câu gốc: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 5-8.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.